Home / Сторија

Category Archives: Сторија

Feed Subscription

Струмичани “гуворат“ чуден јазик: „Дај еден куросан за доо Трајанка“

Струмичани “гуворат“ чуден јазик: „Дај еден куросан за доо Трајанка“

„Пари турувате ли у телефон?“; „Дај две кутии цигаре без заби.“; „Пресно ли е секундарното лепило?“; „Крстозборки со букви шо се решават!?“; „Домашен телефон има ли?“; „Кој весник има повеќе информации?“; „Смоките од Стоби ли ви се?“; .

Read More »

Една дервишка приказна

Една дервишка приказна

Ед­но вре­ме си жи­ве­ел еден нал­бант, бо­жес­твен лу­дак или ју­ро­див, кој на се­кое пре­тен­ци­оз­но наг­ла­су­ва­ње на ви­сти­на­та др­ско од­го­ва­рал: Ја­лан! – де­мек, ла­га е.

Read More »

Иван Котев: Денеска е Велигден

Иван Котев: Денеска е Велигден

Денеска е Велигден, најголемиот христијански празник. Без разлика кога и каде се празнува, овој празник ја зачувал до денешен ден својата суштина: победа на животот на смртта.

Read More »

Го знаете Игор Постолов? Треба да го знаете!

Го знаете Игор Постолов? Треба да го знаете!

Ова е Игоρ Постолов од Стρумица, κој има силна желба да стане психолог и поκρај својот инвалидитет. Игоρ е вистинсκи боρец. Тој е еден од штитениците во Заводот за рехабилитација – “Бања Банско“.

Read More »
Scroll To Top