Home / Географија / ПРОШЕТКА: Пештерата Су Кујусу

ПРОШЕТКА: Пештерата Су Кујусу

Во југоисточниот дел на Р. Македонија над селото Севендекли (општина Дојран) под врвот Боскија 720 м.н.в., се наоѓа пештерата Су Кујусу или во превод „Дупка со вода“. До самиот отвор на пештерата не води никаква патека, а и самиот пештерски отвор е делумно сурнат па влегувањето е отежнато.

п2

Пештерата досега не била истражувана па затоа не е евидентирана во научната литература. Во јануари оваа година од моја страна заедно со тим од планинарското друштво „Југ“ беа направени првични мерења. Пештерата Су Кујусу е изградена во мермерната греда која започнува од Дојран, а завршува во близина на селото Костурино. Пештерскиот отвор е во триаголна форма сo димензии 40 х 50 х 50 cm.

 

п3

Претставува проста пештера во која има формирано еден инверзен канал наведнат од влезот кон пештерската внатрешност. Иако името на пештерата и е дупка со вода сепак пештерскиот канал е фосилен и е надвор од хидрографска функција.

п6

Вкупната должина на пештерата изнесува 57 m, a најголемата височина изнесува 6 m. Пештерскиот канал има две проширувања едниот во средината и на крајот од пештерата со широчина од 2,5 m. Пештерата не е богата со пештерски украси единсвето можат да се забележат на неколку места на пештерската таваница макарони (кратки сталактити). Од животинските видови кои што можат да се забележат се лилјаците и пајаците.

За Strumica Online пишува: Глигорије Џилвиџиев

Нешто пораzлично од градот...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top