Home / PR / Пет скриени состојки на доброто лидерство

Пет скриени состојки на доброто лидерство

Еден одличен пријател дојде со интересен концепт – фактори кои ги опишуваат најдобрите вработени. Иако стануваше збор конкретно за музичари, идејата се покажа универзална во однос на секоја друга бранша.

Всушност, колку добро си ја вршат работата е само дел од равенката. Подеднакво важни се и други дополнителни компоненти: разбирање на работната средини и формирање на групни односи и тн., но да не набројуваме повеќе, туку да преминеме директно на суштината.

NLP-min

  • Секое движење што го правиме …

Кога ја разгледав теоријата на мојот пријател сфатив дека личниот бренд на лидерот се состои од истите три фактори. Лидерите треба да бидат надлежни во својата работа и да го разбираат своето влијание врз организациските средини, да го знаат ефектот од своите активности врз однесувањето на вработените. Секое движење кое лидерите го прават влијае на другите луѓе. Затоа тие добро треба да ги разгледаат чекори и да ги усогласат со нивната околина. Една погрешно акција може да влијае на моралот на вработените со месеци напред.

  • Вештини и лидерство

Лидерската вештина е способноста да се движите низ различните системи без да предизвикате бранувања. Правилно управување на тековните процеси е лидерски квалитет. Емоционалната интелигенција – можноста да се комбинираат управување и добра комуникација е белег на најдобрите лидери.

????????????????????????????????????Средина и лидерство

Иако лидерите имаат некаква контрола врз факторите на животната средина, некои компоненти на животната средина едноставно не може да бидат променети. Како лидери, ние не можеме да бидеме во можност да ја промениме средината, но треба да можеме да ја разбереме динамиката на животната средина, бидејќи тоа влијае на однесувањето на вработените. И ако животната средина може да биде променета на подобро, направете ја таа промена.

Односи и лидерство

Ние работиме со луѓе и секое движење што го правиме го менува професионалниот и личниот живот во некоја помала мера. Односите се областите каде емоционалната интелигенција е најверојатно можно да блесне. Лидерите со високо ниво на емоционална интелигенција се добри во создавање на мирна работна средина. Лидерите треба да знаат дека изградбата на силни односи е исто толку важно како тоа колку добро си ја вршат работата. Преку промоција на заеднички култури, емоционално интелигентните лидери ја активираат емоционалната благосостојба, го подобруваат извршувањето на работата, па и посилната посветеност во работата, задоволството.

  • Личен бренд идентитет

Подобрувањето на вашиот личен бренд може да потрае подолго време, поради две причини. Прво, промената полека се постигнува преку мали, речиси незабележителни подобрувања. Второ, луѓето не простуваат и не забораваат лесно. Ја знаете поговорката: “Ударете го кучето со весник само еднаш и тоа куче никогаш повеќе нема да има доверба во весникот!

Џоан Дајк, OpenForum

Нешто пораzлично од градот...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top