Home / Tag Archives: приказна

Tag Archives: приказна

Feed Subscription

Приказна за сиромавиот човек

Приказна за сиромавиот човек

Еднаш, додека ја прекопувал својата мала нивичка, еден сиромашен селанец забележал дека во ровката почва блеска некакво парче стакло.

Read More »

Една дервишка приказна

Една дервишка приказна

Ед­но вре­ме си жи­ве­ел еден нал­бант, бо­жес­твен лу­дак или ју­ро­див, кој на се­кое пре­тен­ци­оз­но наг­ла­су­ва­ње на ви­сти­на­та др­ско од­го­ва­рал: Ја­лан! – де­мек, ла­га е.

Read More »
Scroll To Top